GCF proti LCM

GCF in LCM sta dva pomembna koncepta, ki se jih poučujeta v mlajših matematičnih razredih. To so pomembni pojmi v matematiki, ki se uporabljajo tudi v poznejših razredih za reševanje večjih, težjih vprašanj, zaradi česar je nujno razumeti, kaj pomenita ta dva pojma in kakšna je razlika med tema dvema.

GCF

Imenuje ga tudi največji skupni faktor, nanaša pa se na največji dejavnik, ki ga imata dve ali več številk skupnega. Je rezultat vseh glavnih dejavnikov, ki jih imajo te številke. Poglejmo to na primeru.

16 = 2x2x2x2

24 = 2x2x2x3

Obe številki sta trije skupni, zato bi bil GCF 2x2x2 = 8

LCM

Da bi razumeli najnižjo skupno množico, moramo vedeti, kaj so množice. Gre za število, ki je večkratno od 2 ali več števil. Na primer, če sta 2 in 3 številki, ki sta nam bili dani, 0, 6, 12, 18, 24…. sta množici teh dveh števil.

Takrat je jasno, da je najmanjši skupni večkratnik najmanjše število (brez nič), ki je večkratnik obeh števil. V tem primeru je seveda 6.

LCM je znan tudi kot najmanjše celo število, ki ga lahko razdelimo z obema danima števkama. Tukaj,

6/2 = 3

In 6/3 = 2.

Ker je 6 deljivo z 2 in 3, je LCM 2 in 3.

Razlika med GCF in LCM je samoumevna. Medtem ko je GCF največje število, deljeno med faktorji dveh ali več števil, je LCM najmanjše število, ki ga delimo oba (ali več) števil. Če želite najti LCM ali GCF 2 ali več številk, jih je potrebno razvrstiti na faktorje.