Posojila Zvezne stanovanjske uprave (FHA) in Veteranske uprave (VA) sta dve različni vrsti posojil, ki so na voljo v ZDA, ki ljudem zagotavlja finančno pomoč, da imajo svoj dom. Čeprav imata posojila FHA in VA isti namen zagotavljanja stanovanjskih posojil, sta v svojih različnih programih različna.

Medtem ko je FHA nastala leta 1934, je VA nastala jen leta pozneje leta 1944. Posojila FHA jamči zvezna stanovanjska uprava, ki je podružnica vlade. Po drugi strani pa uprava za veteranske prejemke, ki je oddelek Oddelka za veteranske zadeve, jamči za posojila VA.

Medtem ko je vsaka oseba usposobljena za posojila FHA, so za posojila z VA upravičeni le veterani, ki so bili odpuščeni iz službe ali še vedno strežejo.
Druga velika razlika med posojili FHA in VA se nanaša na omejitev vrednosti. Medtem ko FHA dovoljuje le približno 96-odstotno financiranje, VA dovoljuje 100-odstotno financiranje.

Ko razmišljate o garancijski politiki med posojili FHA in VA, prvo prihaja do hipotekarnega zavarovanja, ki pa pri drugem posojilu ni potrebno.

Ko FHA prihaja z predplačilom, VA nima nobenega predplačila. Posojila VA ponujajo fiksne obrestne mere, posojila pa so na voljo vsakemu veteranu, ne glede na njegovo kreditno zgodovino. Prav tako imajo omejitve glede stroškov zaprtja. Po drugi strani pa posojila FHA prihajajo s fleksibilnimi obrestnimi merami. Obstaja pa tudi možnost fiksnih obrestnih mer pri posojilih FHA. Vidimo, da so fiksne obrestne mere posojil VA nižje od obrestnih mer FHA.

Povzetek:
1. Zvezna stanovanjska uprava, ki je veja vlade, jamči za posojila FHA. Po drugi strani pa uprava za veteranske prejemke, ki je oddelek Oddelka za veteranske zadeve, jamči za posojila VA.
2. Medtem ko FHA dovoljuje le približno 96-odstotno financiranje, VA omogoča 100-odstotno financiranje.
3. Če je vsakdo kvalificiran za posojila FHA, so do posojil VA upravičeni samo veterani, ki so bili odpuščeni iz službe ali še vedno strežejo. Posojila FHA imajo hipotekarno zavarovanje, ki ga pri posojilih VA ne potrebujemo. Medtem ko posojila FHA prihajajo z predplačili, VA nima nobenih predplačil.
4. VA posojila imajo fiksne obrestne mere, FHA pa s fleksibilnimi stopnjami.

Reference