Znak in lastnost sta dve besedi v angleškem slovarju, ki sta pogosto vzajemni kot sopomenki. Vendar tak sklep ni resničen. Karakter se nanaša na izrazite lastnosti, ki jih človek izpostavi. Takšne lastnosti se lahko v določenem času podedujejo ali pridobijo z interakcijo med notranjim in zunanjim okoljem. Zato se lik nanaša na vedenje osebe, ki se razlikuje od situacije do situacije.

Po drugi strani lastnost označuje inherentne lastnosti, ki so pri posamezniku prisotne že od rojstva. Lastnosti lahko pomenijo vedenjski vzorec ali bolezenski vzorec. Na primer, nekatere genetske bolezni, kot je anemija srpastih celic, imenujemo "lastnost", medtem ko se ekstrovertna ali introvertna značilnost posameznika imenuje "značaj".

S sklicevanjem na "značaj" določimo občutek kakovostnega vedenja, ki ga človek izkaže v scenariju v realnem času. Oseba se lahko poistoveti z "dobrim značajem", če ima lastnosti poštenosti, prijaznosti, integritete, koristnosti in sodelovanja. Po drugi strani se lahko človek poistoveti s "slabim značajem", če ima takšne lastnosti, kot so prevara, nepoštenost, prevara, manipulacija in varanje. Karakter se v posameznikovi pravici razvije že od rojstva in se na različne načine spreminja do njegove smrti.

Tak razvoj značaja je odvisen od interakcije z družbeno-ekonomskim okoljem, v katerem posameznik odrašča ali preživi čas kot del svoje poklice. Karakter je nekaj, kar se naučimo z izkustvenim učenjem. Na primer, šolanje in dobra starševska podpora pomaga posamezniku na splošno dober moralni značaj. Po drugi strani pa ekonomska revščina in starševske omejitve odstopajo od lastnosti posameznega otroka. Vendar takšna opažanja niso resnična vedno. Zaradi želje in potrebe po finančni neodvisnosti se ljudje navadno odmikajo od moralnega značaja, saj na njihova dejanja vplivajo drugi ali določena situacija.

Znak je nekaj, kar je gensko določeno in je prisotno v posameznikovi pravici od rojstva in se skozi obdobje ne spreminja. Na primer, oseba z srpom ali celico zaradi barvne slepote bo vedno še naprej trpela za srpasto anemijo in bo imela težave pri prepoznavanju barvnih odtenkov.

Takšne okvare so v rodu njihovih genov, ki nastanejo zaradi dedovanja po očetovskih alosomih ali avtosomih. Alosomi se nanašajo na kromosome, ki niso spolni kromosomi, kar predstavlja 22 parov kromosomov. Po drugi strani se alosomi nanašajo na spolne kromosome, ki so 23. par kromosomov pri ljudeh.

Lastnost se ne spreminja s povezovanjem in disociacijo, z okoliškim okoljem ali družbenimi situacijami. Različni člani družine ali rodovnika imajo lahko isto lastnost. Na primer, oseba, ki prevladuje gen za barvno slepoto, bo pokazala barvno slepoto, če pa vsebuje recesivni gen, bo še vedno nosil lastnost barvne slepote, vendar ne bo imel istega.

Spodaj so prikazane glavne razlike med karakterjem in lastnostmi:

Reference

  • Ajayi, A.A. Leslie (2005). "Ali je treba značilnost srpastih celic prerazvrstiti kot bolezensko stanje?". Evropski časopis za notranjo medicino16 (6): 463.
  • http://www.wilhelmreichtrust.org/character_analysis.pdf
  • http://www.helping-you-learn-english.com/difference-bet between-characteristic-character-personality-and- Portrait.html